Airco van uw auto soms ongezond
Tegenwoordig woorden meer dan 85 procent van de nieuw verkochte auto’s wordt met airconditioning uitgerust, zodat ook bij 30 graden buitentemperatuur een aangenaam rijklimaat kan worden geschapen.

Maar een airco vormt ook een risico. Weinig mensen houden er bij het onderhoud van hun auto rekening mee dat een slecht functionerende airco gezondheidsproblemen kan veroorzaken. Om de twee jaar moet de installatie worden gecontroleerd. Anders kunnen er schadelijke schimmels en bacteriën in ontstaan, die irritatie aan de luchtwegen veroorzaken.

Door deze schadelijke micro-organismen stelt men bij chauffeurs en passagiers van een wagen met airco vaak verkoudheden, tranende ogen, keelpijn en irriterende luchtwegen vast, en wordt er vaak een muffe geur waargenomen.

De oorzaak is bacterievorming op de verdamper van de airco. Verse lucht wordt aangezogen en stroomt over de lamellen van de verdamper waar hij, bij ingeschakelde airconditioning, gekoeld wordt. Door de lagere temperatuur treedt er een gevoelige condensatie op het koele oppervlak van de verdamper op.

Waar warmte en vochtigheid tegelijk aanwezig zijn op de verdamper krijgt men ideale omstandigheden voor de ontwikkeling van algen, bacteriën en andere micro-organismen. Stof, stuifmeel en nicotine, meegekomen met de lucht, zijn een ideale voedingsbodem voor een sterke aangroei in deze zone. Deze groeien des te meer als de wagen stilstaat. Bij het starten van de wagen – met de ventilator aan – worden deze micro-organismen samen met de koude lucht in de wagen geblazen.