De compressor pompt het koudemiddel rond via de condensor en filter droger naar het inspuitventiel van de verdamper. In de verdamper “verdampt” de vloeistof en ontrekt daarmee warmte. Vanuit de verdamper wordt de damp weer naar de compressor gezogen. Deze perst de damp vervolgens weer naar de condensor waar de hete damp weer wordt afgekoeld door de buitenlucht en de damp weer overgaat in vloeistof.
In principe is dit een gesloten systeem maar op basis van de constructie kan het al snel geen hermetisch gesloten systeem meer zijn en verdampt het koudemiddel weg. Een onopgemerkt, maar uiteindelijk behoorlijk koudemiddelverlies is het gevolg.